Władze Oddziału

Kadencja 2018-2022 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

Skład Zarządu
Prezes Waldemar MICHALSKI
Wiceprezes Wojciech BAŁUTA
Sekretarz Ryszard KUCZYŃSKI
Skarbnik Krzysztof BILIŃSKI
Członek Grzegorz TOMASZEWSKI
Członek Andrzej WIŚNIEWSKI
Członek Wiesław ZDANOWSKI

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Sławomir ZAKRZEWSKI
Członek Krzysztof KALIŃSKI
Członek Mateusz MUSIELIK

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Zbigniew ORANKIEWICZ
Członek Tadeusz KURANT
Członek Ludwik POLAK

 

Delegaci na WZD SIMP
Waldemar MICHALSKI
Wojciech BAŁUTA